Jamesove stránky

BOINC

Využijte nevyužitý čas na vašem počítači (Windows, Mac, nebo Linux) k léčbě nemocí, studiu globálního oteplování, vývoji umělé inteligence, objevovaní pulzaru, a mnohým jiným typum vědeckého výskumu. je to bezpečné, spolehlivé, a jednoduché

Co říká o BOINC wikipedia.sk:

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) je infraštruktúra pre distribuované výpočty.

BOINC je založený na myšlienke, že na svete beží väčšina počítačov ako nevyužitých. Moderné operačné systémy dokážu tento nevyužitý výkon spotrebovať, bez toho aby došlo k výraznému spomaleniu aplikácií, ktoré používateľ používa.Obsah [skryť]
1 Design a štruktúra projektu
1.1 Štruktúra servera
1.2 Štruktúra klienta
2 Projekty
2.1 Najznámejšie projekty
2.1.1 Astronómia, Fyzika a Chémia
2.1.2 Biológia a medicína
2.1.3 Matematika a strategické hry
2.1.4 Veda o zemi
3 Iné projekty


Design a štruktúra projektu [upraviť]

Väčšina projektov využívajúcich BOINC je neziskových a sú závislé prevažne na dobrovoľníkoch. BOINC pozostáva zo servera a klientov, ktorí spolu komunikujú pri distribúcii pracovných jednotiek. Každý klient potom spracuje jednu jednotku a vráti ju serveru, aby si hneď vyžiadal ďalšiu.

Štruktúra servera [upraviť]

Hlavnou súčásťou je takzvaný backend server, ktorý môže bežať na jednom, alebo niekoľkých počítačoch, takže je možné BOINC ľahko nastaviť pre potreby rôzne veľkých projektov. Servery BOINCu bežia na počítačoch s Linuxom a pre svoje webové a databázové systémy používajú Apache, PHP a MySQL. BOINC len distribuuje pracovné jednotky a sám žiadnu vedeckú prácu nerobí. Vedecké výpočty bežia na počítačoch užívateľov a výsledky sú spracované až po tom, čo sú overené a presunuté z BOINCu do vedeckej databázy.

Štruktúra klienta [upraviť]

Klient BOINCu je malá aplikácia, ktorá spravuje prácu na počítačoch pripojených do niektorého z projektov postavených na tomto systéme. Akýkoľvek počítač pripojený k BOINCu môže spracovávať dáta pre ľubovoľný počet projektov v rôznych odvetviach výskumu. Klient zodpovedá za sťahovanie a odosielanie pracovných jednotiek a výsledkov z nich. Okrem toho je klient zodpovedný aj za prideľovanie času, ktorý počítač strávi pri výpočtoch pre jednotlivé projekty podľa nastavení užívateľa.

Klient systému BOINC sa nemôže z bezpečnostných dôvodov sám updatovať, ale samotné vedecké aplikácie sú automaticky sťahované, akonáhle sa počítač pridá k niektorému z projektov. Toto umožňuje jednoducho vydávať a distribuovať nové verzie vedeckých aplikácií bez sprostredkovania užívateľom.

Projekty [upraviť]

BOINC bol od začiatku vyvíjaný ako multiprojektový, čo znamená, že sa môžete zapojiť do viacerých projektov súčasne. Vyberiete si projekt, na ktorom sa chcete podieľať a zároveň koľko zo systémových prostriedkov Vašeho počítača či počítačov chcete na konkrétny projekt poskytnúť. Môžete sa rovnakým spôsobom zapojiť do hľadania mimozemských civilizácií (projekt SETI@home), štúdie globálneho otepľovania (projekt Climateprediction.net a jeho deriváty), hľadania gravitačných vĺn vo vesmíre (projekt Einstein@Home), môžete pomôcť pri stavbe a optimalizácii využitia najväčšieho urýchlovača častíc na svete (projekt LHC@Home), pri výskume štruktúry biomolekúl (projekty Predictor@Home, Rosetta@home, Human Proteome Folding, Folding@Home, Lattice, SIMAP) do fyzikálnych projektov skúmajúcich štruktúru a správanie sa rôznych látok (projekt uFluids, Leiden Classical), do astrofyzikálnych projektov analyzujúcich a predpovedajúcich dráhu asteroidov, komét a pod. v blízkosti Zeme (Orbit@Home), do projektov zaoberajúcich sa kvantovou chémiou (projekt QMC@home) príp. matematikou a kryptológiou (projekty PrimeGrid, HashClash), do medicínskych projektov (projekty malariacontrol.net, FightAIDS@Home) alebo do iného vedecko-technického výskumu súčasne. Neustále vznikajú nové a zaujímavé projekty, ktoré vedia využiť pre dobrú vec milióny počítačov dobrovoľníkov na celom svete.

Výber konkrétneho projektu alebo projektov si môže užívateľ zvoliť ľubovoľne sám. Odmenou za príspevok rozvoju a pomoci vede vo svete je dobrý pocit spolupatričnosti, väčšina projektov svoje výsledky buď zverejňuje alebo sa jedná o globálne vedecké inštitúcie, ktoré sú zo svojej podstaty sú prospešné pre celý svet, nech sa nachádzajú kdekoľvek na svete. Každá sekunda práce, ktorú vykoná klientský počítač, sa zároveň započíta do tzv. kreditov, ktoré sú vyhodnocované na stránkach jednotlivých projektov.

Najznámejšie projekty [upraviť]

Astronómia, Fyzika a Chémia [upraviť]
LHC@home — Optimalizácia detektorov na urýchlovači LHC v CERNe
Einstein@home — Hľadanie gravitačných vĺn
SETI@home — Hľadanie inteligentného mimozemského života vo vesmíre
Orbit@home — Monitoring zrážok vesmírnych telies s planétami
Spinhenge@home - Výzkum nano-magnetických molekúl

Biológia a medicína [upraviť]
Rosetta@home — Výskum štruktúry proteínov
Malariacontrol.net — Vedecká činnosť v oblasti výskumu šírenia Malárie
SIMAP — Zameriava sa na analýzu známych proteínov a skúma podobnosť ich funkcií
Predictor@home — Hľadanie štruktúr bielkovín

Matematika a strategické hry [upraviť]
ABC@home — Projekt skúša prvočísla a,b,c, pre ktoré platí takzvaná ABC rovnica (hypotéza) a + b = c
RieselSieve — Hľadanie prvočísel pomocou Riesel teórie
SZTAKI Desktop Grid — Hľadanie zobecnených systémov dvojkových čísel
PrimeGrid — Rozklad čísel na prvočísla

Veda o zemi [upraviť]
Climatepredistion.net - Projekt zameraný na výskum zmien globálnej klímy

http://boinc.berkeley.edu/

Posledni komentare
16.10.2008 17:16:33: http://www.woozoo.wz.cz
 
Dekuji že jste navštívili mé stránky. Těším se na Vaši další návštěvu.