Jamesove stránky

Rychločtení

Jak se liší klasické čtení od rychločtení

Efektivní čtení lze přirovnat k možnosti pohybovat se k cíli různými dopravními prostředky, různě rychle s novými pohledy na terén.Trénovaný čtenář je vlastně cestovatel, který se pohybuje mnoha novými zeměmi a zkušenosti z předchozích cest mu umožňují cestovat stále snadněji, rychleji a bezpečněji. Laik je občasným cestovatelem, který má mnohem méně zkušeností a proto se setkává s mnoha nezdary. Často zabloudí, velmi často nedokončí cestu a vrátí se zklamán, netuše, že od objevení zlatého pokladu ho dělil jen malý kousek cesty. Ve srovnání s laikem je zkušený čtenář znalý postupu vlastně spíše astronaut dychtivě prozkoumávající nové světy.

Dopravní prostředky, které má běžný laik k dispozici jsou kolo, auto s malým kufrem, malá svítilna a jeden značně přetížený digitální počítač, který dokáže zpracovávat údaje jen sériově- krok za krokem. Profesionál přes přežití v "Informačním věku" má navíc radar, ladič nálady a kompas pro úspěšné dosažení cíle, vysoce výkonný počítač pro ukládání dat, technologii pro teleportaci do klíčových zón, oddalovač únavy a další energetické zdroje.

Jako specialisté v strategiích čtení máte další možnosti volby, jak rychle se můžete pohybovat a jak podrobné informace chcete nahrát do Vaší vědomé a podvědomé databáze. Do Vaší výbavy patří jak skener a pomůcky na vytváření map, tak archeologické kladívko na získávání skrytých informací a pokladů. S takovouto výbavou můžete objevovat nové světy a poznávat je mnohem lépe než tamnější nezkušení obyvatelé.

Jak to tedy dělají ti úspěšní rychločtenáři?
Nejdříve se hodí u většiny textů, s výjimkou beletrie, získat prvotní informace k čemuž pomáhá rychlý přehled. K tomu pomůže průzkum pomocí sondy. Sondou je speciálně trénovaná mysl, schopná zachytit klíčové informace ve stavu špičkové koncentrace, snímající několik řádků najednou jedním vytrénovaným pohledem.Sonda snímá povrch planety podle zadaného cíle a zaznamenává různé údaje, které budou později zpracovány a vyhodnoceny. Rychlá informace o místech, která jsou důležitá ve vztahu k cíli a prioritách dalšího postupu je k dispozici již asi za 10 minut od začátku průzkumu. Vyvolání podrobnějších filmů nasnímaných podvědomím musí probíhat, pro získání potřebné kvality, určitou dobu. Velitel lodi se rozhodne na základě souvislostí s očekávanými cíli jak pokračovat. Pokud průzkum planety ukázal, že se na ní nalézají hledané zdroje, bude průzkum probíhat podrobněji. Vznikne mapa, do které se budou přiřazovat další informace. Rozhodování o prioritách je klíčové, čas nám všem totiž neúprosně plyne. Je důležité čas správně investovat a nikoliv si ho nechat protéci mezi prsty.

Rychlý přehled je základním krokem většiny čtecích technik.

Stručně o "Rychločtení":

Rychločtení je dovednost využívat při čtení oči a mozek tak, aby získávání informací čtením probíhalo průměrně 3 x rychleji s lepším zapamatováním si informací oproti standardnímu čtení. Rychločtení je schopnost, kterou se může naučit využívat každý člověk.

Standardní čtení je čtení, které zatěžuje oči a narušuje soustředění, díky nerespektování pravidel fungování lidského mozku. Běžné čtení využívá jen omezené paměťové kapacity levého mozku.

Rychločtení neznamená, že rychločtenář vnímá povrchně. Rychločtení také neznamená, že rychločtenář čte jen jednou velmi vysokou rychlostí.

Rychločtení znamená hlubší pochopení, větší soustředění, lepší zapamatování a také pružné střídání rychlostí.

Rychločtení spočívá:

Ve schopnosti využívat zrak a jeho zorné pole – jakési periferní vidění pro vnímání větší plochy textu najednou a tím i rychlejší porozumění. Porozumění je u netrénovaných lidí komplikováno například stálým analyzováním a vyslovováním si slov a celého textu v duchu. Jestliže vám zní v hrdle slova, nebo si je šeptáte pak můžete číst jen tak rychle jako když čtete nahlas. "Potichu" jen očima budete schopni číst přinejmenším 2 až 3 krát rychleji než s artikulací.

Ve schopnosti naladit svojí mysl na přijímání informací a tím jejich ukládání do snadněji vybavitelných částí mysli. Rychločtení není jen jedna technika, ale soubor strategií, taktik, jak se dostat k cíli snadněji s minimalizováním časových i jiných ztrát.

Ve schopnosti rozlišovat důležité a nedůležité části textu a číst a zapamatovávat si to podstatné.

Celková suma informací se zdvojnásobuje každého 2.5 roku. Tato doba je nazývána logicky "Informační věk" a přesto lidé nejsou učení základním dovednostem pro přežití v této době. Mnoho manažerů čte podstatnou část své pracovní doby. Všichni potřebujeme stále více informací o stále složitějším světě.

Průměrné rychlosti čtení laika se pohybují mezi 125 a 225 slovy za minutu při čtení nenáročných textů.

Průměrná rychlost čtení po kurzu rychlého čtení je 500 slov za minutu. Čím dál tím více lidí ale dokáže číst až tisíc a více slov za minutu a přesto pochopit a zapamatovat si důležité informace.

FOTOČTENÍ JAKO REALITA.

Jednou z povzbudivých skutečností o možnostech lidského mozku je výsledek testování 18leté dívky, provedené Moskevskými a Kijevskými vědci. Eugenie Alexeyenko čte rychleji, než stačí otáčet stránky rychlostí okolo 416 250 slov za minutu odborné texty, romány, časopisy.

Jak říká Eugenie: "Nevím v čem je mé tajemství. Stránky vstupují do mé mysli a vybavují se spíše jako pocit než obraz textu." Přesnost odpovědí z textů, které tato úžasná dívka nemohla předem číst, je pro vědce zarážející.

Jako specialisté v strategiích čtení máte další možnosti volby, jak rychle se můžete pohybovat a jak podrobné informace chcete nahrát do Vaší vědomé a podvědomé databáze. Do Vaší výbavy patří jak skener a pomůcky na vytváření map, tak archeologické kladívko na získávání skrytých informací a pokladů. S takovouto výbavou můžete objevovat nové světy a poznávat je mnohem lépe než tamnější nezkušení obyvatelé.

NEUVĚŘITELNĚ TO MUSÍ PŘIPADAT každému laikovi. I mně se to zdálo nemožné, dokud jsem nezkusil číst jinak. Například PhotoReading umožňuje číst rychlostmi až 25 000 slov za minutu. Jejím autorem je Paul Scheele, expert přes lidský mozek. Existují její modifikace, například Quantum reading má podobné výsledky. Právě pochopení zákonitostí práce lidského mozku umožňuje číst, učit se několikrát rychleji. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit účinnost této metody a čím častěji jsem to trénoval, tím více jsem zjišťoval, že zejména u rozsáhlejších textů je to perfektní. Takže je opravdu snadné během a po našem kurzu "Strategie rychlého čtení" číst průměrně 500 a více slov za minutu a pamatovat si lépe. Při klasickém čtení, se čte jen s omezenými možnostmi levé hemisféry mozku oproti metodám využívajícím celý mozek. Co umožňuje číst ještě rychleji? Pokud ovšem chcete vyššími rychlostmi, tak pak jde již o intenzivní trénink, během kterého je potřeba trénovat s desítkami knih.

Chcete-li poznat na vlastní kůži možnosti Vašeho mozku a naučit se zpracovávat informace rychlostí mnohonásobně rychleji než dosud a získat tak čas, můžete získat Domácí kurz "Bleskové studium a čtení" MP3 nahrávky umožní i 2 x zrychlit čtení již za necelou 1 hodinu tréninku. se přihlásit na kurz "Zrychlené učení a jak na zkoušky" viz kalendář níže, nebo pro firmy Informační management.

PRODLOUŽIT ČAS A MÍT K DISPOZICI 48 HODIN denně by bylo hezké a přestože to jde…ano, to není přepis, opravdu jde mít více času denně, tak to zatím není moc praktické. Ne, že by již existoval stroj času, ale všichni víte, že někdy nám čas utíká a někdy se naopak vleče a to lze ovlivnit například hypnotickým transem. Konkrétně Dr. Richard Bandler tvůrce NLP uvedl mladou dívku do transu a vsugeroval ji změněné vnímání času, takže ve skutečnosti jednala rychle a dokázala reagovat na pohyby nositele černého pásku v karate, takže se ubránila.

 
Dekuji že jste navštívili mé stránky. Těším se na Vaši další návštěvu.